Chus e Carminha – Arquivos

Descrición do vídeo Chus e Carminha mostran a súa opinión sobre a propiedade dos arquivos de música e baile. Neste diálogo reflexionan sobre o que conleva que sexan públicos; sobre as contribucións que fixeron as persoas que os realizaron á nosa tradición; e sobre posibles solucións para este debate. Datos do vídeo Chus Caramés (Moalde, […] Read more

Feb, 18, 2017

0