Pandeireteiras de Anxeriz – Puntos de muiñeira e maneo

Descrición do vídeo

Julia Vázquez e Luz Divina Vázquez bailan uns puntos de muiñeira e maneo

Datos do vídeo

Dosinda Suárez, Hermosinda Pensado, Celia Suárez,Julia Vázquez, Luz Divina Vázquez, María Rosende
Pandeireteiras e informantes
Gravado no local social de Anxeriz (Tordoia)
29 de setembro de 2016

Mar, 12, 2017

0