Pandeireteiras de Anxeriz – Foliada de Tenorio

Descrición do vídeo

As Pandeireteiras de Anxeriz interpretan a súa propia versión da foliada de Tenorio

Datos do vídeo

Dosinda Suárez, Hermosinda Pensado, Celia Suárez,Julia Vázquez, Luz Divina Vázquez, María Rosende
Pandeireteiras e informantes
Gravado no local social de Anxeriz (Tordoia)
29 de setembro de 2016

Mar, 12, 2017

0