Pandeireteiras de Anxeriz – Cantar do arrieiro

Descrición do vídeo

Luz Divina interpreta un cantar de arrieiro, persoa que transportaba ou arreaba mercancías duns lugares a outros en animais de carga.

Datos do vídeo

Dosinda Suárez, Hermosinda Pensado, Celia Suárez, Julia Vázquez, Luz Divina Vázquez, María Rosende
Pandeireteiras e informantes
Gravado no local social de Anxeriz (Tordoia)
29 de setembro de 2016