Xulia e Guillerme – A situación dos arquivos na divulgación e na investigación

Datos do vídeo

Guillerme considera que a Administración se debe facer cargo dos arquivos privados de gravacións de música tradicional para garantir a súa preservación. “Hai que establecer un sistema atractivo para que os compiladores cedan o seu material e estea a disposición de todos”, explica. Xulia, pola súa parte, achega un punto de vista diferente, o das investigadoras.

Descrición do vídeo

Xulia Feixóo, etnomusicóloga e mestra de percusión tradicional
Guillerme Ignacio Costa, compilador e mestre de pandeireta e canto
Gravado na súa casa de Cela, Bueu
29 de abril de 2017

Mai, 28, 2017

0