Tiago Pereira – Os cordofones na Madeira

Descrición do vídeo

Partindo de que en Portugal non hai tradición de ensino de música tradicional, Tiago Pereira explica o exemplo dos cordofones na Madeira. Alí, hai trinta anos, comezouse a ensinar a tocar os cordofones. O restultado é que a día de hoxe, as persoas máis novas, compoñen para os cordofones.

Datos do vídeo

Tiago Pereira, realizador portugués
Gravado no Couto Misto (Santiago de Compostela)
21 de outubro de 2016