Tiago Pereira – A democratización da música

Descrición do vídeo

Tiago fala da importancia de democratizar a música, de sacala da academia e facela accesible a todo o mundo. Considera que é moi importante que todas as persoas teñan acceso á música e que poidan utilizala e crear a partir da mesma.

Datos do vídeo

Tiago Pereira, realizador portugués
Gravado no Couto Misto (Santiago de Compostela)
21 de outubro de 2016