Tiago Pereira – A democratización da música en Galicia

Descrición do vídeo

Tiago fala do que hai que facer en Galicia para democratizar a música tradicional. A raiz da súa experiencia gravando aquí, co proxecto Nao lugar, considera que é fundamental rexistrar ás máis vellas e facer os arquivos públicos. Considera que en Galicia xa hai unha industria importante vinculada coa música tradicional pero, para el, o realmente importante é chegar á raiz.

Datos do vídeo

Tiago Pereira, realizador portugués
Gravado no Couto Misto (Santiago de Compostela)
21 de outubro de 2016