Tiago Pereira – Combater xerarquías na música

Descrición do vídeo

Tiago fala dunha das ideas principais do proxecto MPAGDP: ter todos os contidos á par. Xuntar os grupos pop e coñecidos coas músicas do rural para que, por contaminación, todas as persoas chegasen a elas. Á vez, isto encaixa coa súa visión de combater xerarquías na música e coa intención de gravar aquilo que ten unha motivación afectiva.

Datos do vídeo

Tiago Pereira, realizador portugués
Gravado no Couto Misto (Santiago de Compostela)
21 de outubro de 2016