Pandeireteiras de Anxeriz – Por que remataron as ruadas?

Datos do vídeo

As pandeireteiras de Anxeriz ligan a desaparición das ruadas coa dos traballos tradicionais como as fías do liño, ademais doutros fenómenos como a emigración. Julia conta que marchou para Suíza, cando volveu tiña que ocuparse dos fillos (que “non quixeron” tocar ou bailar) e do seu negocio. “Nós volvémonos mozas así que tivemos 70 anos”, di.

Descrición do vídeo

Dosinda Suárez, Hermosinda Pensado, Celia Suárez, Julia Vázquez, Luz Divina Vázquez, María Rosende
Gravado no local social de Anxeriz (Tordoia)
29 de setembro, 2016

Mar, 12, 2017

0