Moncho do Orzán – Os arquivos, as institucións e a pervivencia das asociacións

Descrición do vídeo

Para Moncho do Orzán é importante difundir os arquivos, pero tamén garantir a súa pervivencia e a das propias asociacións. As subvencións poden ser “un apoio a maiores”, pero na súa opinión “non deben ser o sustento principal das entidades”. Para o arquiveiro, a implicación da sociedade é vital neste proceso.

Datos do vídeo

Moncho do Orzán
Músico e arquiveiro de Cántigas da Terra
Gravada no local de Cántigas da Terra, A Coruña
16 de decembro de 2017