Basilisa, Teresa e Jesús- Cantábase máis antes?

Descrición do vídeo

Teresa e Jesús lembran aos mozos que pasaban pola noite preto das súas ventás, aos que distinguían pola voz. Andaban a chamar pola mocidade da súa zona, aghruando, e esta xuntábase nas tabernas para cantar. Dende pequena Teresa aprendeu así todas as coplas que aínda garda na memoria.

Datos do vídeo

Teresa “dos Cucos” Reigía, Basilisa Romai Chouciño e Jesús Suárez Ourense
Tocadoras, informantes e, no caso de Basilisa, bailadora
Gravado na casa de Teresa dos Cucos en Seaia, Malpica de Bergantiños
15 de setembro de 2017